Küçük Asya'da Kutsal Kent Euchiata ve Bizans Dönemi Taş Eserleri Kitabı Yayımlandı

Sanat Tarihi Bölüm Başkanımız Yrd. Doç. Dr. Esra Keskin'in Euchiata Antik Kenti Kitabı Yayınlandı

Küçük Asya'da Kutsal Kent Euchiata ve Bizans Dönemi Taş Eserleri -The Holy City Euchiata in Asia Minor and the Stoneworks of Byzantine Period- 

Euchaita Kenti,  Küçük Asya'da, Bizans Dönemi'nde kurulmuş önemli bir dinsel merkez ve yerleşim olmasına rağmen, günümüz Türkiye arkeolojisi ve sanat tarihi içerisindeki yeri yeterince incelenmemiş ve bilinmeyen bir şehirdir. Hıristiyanlığın önemli azizlerinden biri olan Aziz Theodoros'a ithaf edilen kent bu kitapta her yönü ile ele alınarak; tarihi, coğrafyası, arkeolojisi, sanatı, kültürü ve ekonomisinden geriye kalan kalıntılar ve izlere ait ipuçları değerlendirilmiştir. 

Türkçe ve İngilizce bölümlerin olduğu kitap içerisinde Euchaita Kenti'nde ele geçen ve Bizans Dönemi taş eserlerinin yer aldığı katalog bölümü bulunmaktadır. Taş  eserler; türlerine göre gruplandırılarak,  malzeme, teknik, motif, kompozisyon ve üslup bakımından değerlendirilmiştir. Bölgesel üslup özellikleri ortaya çıkarılarak, Doğu Roma İmparatorluğu’nun Başkenti olan Constantinopolis ile taşra arasındaki sanatsal etkileşimler üzerinde durulmuştur. Bölgenin coğrafi tarihçesi, yolları ve mimari eserleri ayrıntılı olarak araştırılmış ve Orta Karadeniz Bölgesi kentlerinden biri olan Çorum ilinin, Doğu Roma İmparatorluğu dönemine ışık tutulmuştur. Bu araştırma eseri özgün bir çalışma olarak, ileride yapılacak yeni araştırmalar için de önemli bir kaynak oluşturacaktır.HIZLI ERİŞİM