Arkeoloji Bölümü 2017 Sezonu Arazi Çalışmaları Sona Erdi

Hitit Üniversitesi Arkeoloji Bölümü 2017 yılı çalışma sezonunda üç alanda Üniversitemiz adına arkeolojik kazı ve yüzey araştırması çalışmaları yürütmüşlerdir ve bu çalışmalarda arkeoloji bölümü öğrencileri de yer alarak arazi stajlarını tamamlamışlardır. 

Arkeoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Yaşar Erkan Ersoy’un başkanlığında yürütülen İzmir İli Urla İlçesi Klazomenai Kazıları oldukça köklü bir araştırma geçmişine sahiptir. Batı Anadolu Arkeolojisi için oldukça mühim olan Klazomenai kenti 1921 yılından beri aralıklarla çok uluslu bir ekibin de katkısı ve disiplinlerarası bir vizyon ile arkeolojik bilgi üretmeye devam etmektedir. 12 İon kenti arasında anılan Klazomenai, İzmir Körfezi’nin ortalarında Urla-Çeşme yarımadasının güney kıyısında yer almaktadır. Klazomenai Kenti’nde ilk iskanın Limantepe tarafında MÖ 4. Bin itibariyle başladığını ve kazının HBT sektöründe ise açığa çıkarılan orta ve geç proto geometrik dönem nekropolü ve erken proto geometik dönem seramik fırını neticesinde  kentin güneye ve batıya doğru genişlediğini söylemek mümkündür. Kent, Arkaik ve Klasik dönemler için Ege Bölgesi’nin bilinen en eski ve uzun sureli yerleşim geçimişine sahip merkezi olarak tanımlanabilir.

 

Bir diğer çalışma Doç. Dr. Elif Koparal tarafından 2006 yılından beri yürütülen İzmir Urla-Seferihisar İlçelerini içeren arkeolojik yüzey araştırması projesidir. Proje, Kuzey İonia olarak adlandırılan kültürel bölgenin önemli bir kısmını oluşturan ve  İzmir ili sınırları içinde Urla-Çeşme yarımadası üzerinde yeralan bölgede arkeolojik sit ve kültürel miras öğelerinin belgelenmesi ve bir kültür envanterinin oluşturulması, yerleşim sistemlerinin tanımlanması ve sosyal, politik, çevresel dinamiklerin açıklanmasını amaçlayarak bilgi üretmeye devam etmektedir.

 

Bölümümüz nezdinde yürütülen bir diğer proje ise 2017 yılı içinde Çorum İli Alaca İlçesi Örükaya Köyü’nde başlatılmıştır. Söz konusu proje, Çorum Müzesi Müdürlüğü ve Üniversitemiz işbirliği neticesinde Temmuz-Ekim 2017 tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir. Örükaya Arkeolojik Kazı ve Araştırma Projesi, Orta Karadeniz Arkeolojisine dönük olarak ilk çalışma sezonunda değerli bilgiler üretmeye başlamıştır. Kazılar neticesinde açığa çıkarılmış olan Geç Demir Çağı yerleşimi ve temizlik çalışmaları ile anlaşılır duruma getirilen Roma Dönemi Su Bendi, bölge arkeolojisi için önemli katkılar sunmuştur. Özellikle, büyük bir kısmı korunagelmiş anıtsal nitelikteki su bendi, inşaa tekniği ve içinde bulunduğu topografya hakkında ilk bilgileri sağlamıştır. HIZLI ERİŞİM

Tercih Dönemi Danışma Hattı!
Tercih İle İlgili Sorunuz mu var?
Birim Yöneticilerimiz İle Görüşün
Fen Edebiyat Fakültesi
İsa SARI
Çevrimiçi