Şeyh Şamil ve Kafkasya Sempozyum Kitabı Yayımlandı

11-12 Mayıs 2017 tarihlerinde Hitit Üniversitesi’nde gerçekleştirilen Tarihte İz Bırakanlar: Doğumunun 220. Yılında Şeyh Şamil ve Kafkasya Sempozyumunda sunulan bildirilerin genişletilmesi ve yeni yazılar eklenip bir araya getirilmesi ile Şeyh Şamil ve Kafkasya (Mücadele –Sürgün- İskân) isimli kitap hazırlanmış ve yayımlanmıştır. Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Mehmet Ali Bozkuş ve Arş. Gör. Hakan Yazar editörlüğünde yayımlanan çalışma, Kitabevi Yayınları tarafından basılmış ve siz değerli okuyucuların dikkatine sunulmuştur.

Hitit Üniversitesi Tarih Bölümü öncülüğünde gerçekleştirilen Tarihte İz Bırakanlar sempozyumuyla; Türk ve dünya tarihin de önemli etkiler yaratmış insanlar, olaylar, mekânlar ve dönemler gibi tarihin ilgi alanını oluşturan konularda belli aralıklarla konferans ve sempozyumlar düzenlenmesi düşünülmüştü. Bu amaç doğrultusunda; Anadolu, Kafkasya ve Rusya tarihi açısından son derece önemli bir figür olan Şeyh Şamil’in hayatı ve faaliyetleri hakkında akademik bir tartışma ortamı oluşturuldu. Söz konusu ortamın daha da genişletilmesi ve görece sınırlı sayıdaki bir dinleyici kitlesinden kalabalık bir okuyucuya ulaşıp kalıcı hale gelmesi amacıyla tebliğlerin kitaplaştırılması kararlaştırıldı. Bu süreçte sempozyumda yer almayan bazı makaleler de kitaba eklenerek konunun çerçevesi genişletilmiş oldu. Böylece sempozyumda sunulan ve sonraki katkı ve güncellemelerle bu kitapta ilk kez yayımlanan birbirinden değerli on bir makale ortaya çıktı. Bu makaleler tarih, edebiyat ve teoloji alanlarında yoğunlaşmaktadır. Editörler, makaleleri titiz bir okumadan sonra mümkün olduğunca konularına göre tematik bir sıra ile okuyucunun ilgisine sunmaya çalışmışlardır.

Söz konusu sempozyumun düzenlenmesindeki desteklerinden dolayı başta Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan olmak üzere, Hitit Üniversitesi yönetimine ve çalışanlarına teşekkürü bir borç biliriz. Sayın rektörümüzün ve başında olduğu kurumun, sempozyum düşüncesinin hayata geçirilmesi için sağladığı büyük destek olmasaydı bu kitap da olamazdı.

Gerek sempozyumun düzenlenmesinde gerekse bu kitabın derlenmesi sürecindeki katkı ve desteklerinden ötürü Hitit Üniversitesi Tarih bölümü ve sempozyum düzenleme kurulu başkanı Prof. Dr. Mehmet Demiryürek’e teşekkür ederiz. Benzer şekilde Hitit Üniversitesi genel sekreter yardımcısı Süleyman Akyol’a tüm katkılarından dolayı şükranlarımızı sunarız. Demiryürek ve Akyol, sempozyum fikrinin oluştuğu ilk günden elinizdeki kitabın basıldığı güne kadarki bütün sürece öncülük ederek yükün büyük bölümünü omuzladılar. Sempozyumun maddi külfetini üstlenen başta Hitit Üniversitesi Rektörlüğü, Çorum Valiliği ve Çorum Belediyesi olmak üzere Özak Gıda AŞ., Aksular Gıda, Alka İnşaat, Çorum Kafkas Kültür Derneği, Do Açık Hava Reklamcılık, Kayişoğlu Hediyelik Tasarım’a ve son olarak verdikleri manevi destekten ötürü Hitit Üniversitesi Tarih bölümü akademik personeli ile öğrencilerine teşekkür ederiz.

Bu çalışma, Hitit Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi tarafından desteklenmiştir. Proje No: 19009.17.001. Hitit Üniversitesi BAP birimine verdikleri destekten ötürü şükranlarımızı sunarız.Ayrıca Kitabevi Yayınevi’nden Mehmet Varış’a, kitabın yayımlanması sürecindeki katkı ve desteklerinden dolayı teşekkür ederiz. İsimlerini burada tek tek sayamadığımız fakat Tarihte İz Bırakanlar Sempozyumuna ve bu yayının hayat bulmasına katkıda bulunan herkese bir kez daha şükranlarımızı sunarak kitabı siz değerli okuyuculara takdim ediyoruz.

 

Şeyh Şamil ve Kafkasya (Mücadele – Sürgün – İskân), Kitabevi,İstanbul 2017.

Editörler: Mehmet Ali Bozkuş & Hakan Yazar

lsbn: 978-650-9506-39-7HIZLI ERİŞİM

Tercih Dönemi Danışma Hattı!
Tercih İle İlgili Sorunuz mu var?
Birim Yöneticilerimiz İle Görüşün
Fen Edebiyat Fakültesi
İsa SARI
Çevrimiçi