Fakültemiz Öğretim Üyesinden Yeni Yayın

Fakültemiz Kimya Bölümü Öğretim üyesi Doç. Dr. Ebru Gökmeşe'nin Doç. Dr. Hicran Yıldız ile birlikte editörlüğünü yaptığı İş Sağlığı ve Güvenliği adlı kitap Lisans Yayınları arasından çıktı. On iki farklı yazar tarafından kaleme alınmış olan eserde iş sağlığı ve güvenliği konularıyla ilgili on farklı bölüm ve her bölüm altında farklı alt başlıklar yer almaktadır. İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili temel kavramlar, konuyla ilgili tarihsel arka plan, ilgili kuruluşlar ve dünya çapındaki çalışmalar, iş sağlığı ve güvenliğinin hukuki yönü, meslek hastalıkları, iş kazaları, risk etmenleri, çalışma ortamı ve iş hijyeni, acil durum yönetimi ve daha pek çok konunun ayrıntılarıyla ele alındığı kitapta her bölümün sonunda detaylı bir kaynakça da bulunmaktadır. Bu yönüyle kitap, ilgili derslerde okutulmak üzere hazırlanmış temel bir kaynak olma niteliğini taşımakta ve alanla ilgili yapılacak sonraki çalışmalara öncülük teşkil etmektedir.


Öğretim Üyemizi çalışmasından dolayı kutlar, başarılarının devamını dileriz.HIZLI ERİŞİM

Tercih Dönemi Danışma Hattı!
Tercih İle İlgili Sorunuz mu var?
Birim Yöneticilerimiz İle Görüşün
Fen Edebiyat Fakültesi
İsa SARI
Çevrimiçi