Türk Dili ve Edebiyatı Tezli Yüksek Lisans Programımız Açıldı

Gerçekleştirmiş olduğu çalışmalar ve yaptığı atılımlar neticesinde kısa sürede önemli gelişmeler kaydedilen Üniversitemizde önlisans, lisans ve lisansüstü düzeyde yeni açılan bölüm ve programlarla öğrencilere sunulan alternatifler her geçen gün artmaktadır. 

Donanımlı insan gücünün en önemli unsur olarak görüldüğü günümüzde, Üniversitemiz nitelikli insan gücü yetiştirmek için önlisans ve lisans bölüm/programlarının yanı sıra, araştırmacı insan kaynağı ve üniversitelere akademik kadro yetiştirmeye yönelik lisansüstü programlarıyla da eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetlerini sürdürmektedir. Bu çerçevede Üniversitemizin Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde Türk Dili ve Edebiyatı Tezli Yüksek Lisans Programı açılması konusunda YÖK’e yaptığımız teklif 27.12.2017 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu Toplantısında kabul edilmiş olup; böylelikle 2011 yılında 11 olan lisansüstü program sayımız, bugün itibariyle 34’e ulaşmıştır. Açılan yeni programımıza bu yıl ilk öğrenci alımı için çalışmalarımız tüm hızıyla devam etmektedir.

Niçin Türk Dili ve Edebiyatı Tezli Yüksek Lisans Programı?

Türkiye Cumhuriyeti'nin resmî dili olan Türkçeyi sadece Türkiye sınırları içerisinde yaklaşık 75 milyon kişi konuşmaktadır. Bugün dünyada ortalama 100 milyon kişinin ana dilinin veya ikinci dilinin Türkçe olduğunu görülmekteyiz. Esasında Azerbaycan Türkçesi, Kazakça, Kırgızca, Özbekçe, Tatarca, Çuvaşça, Yakutça ve Karayca gibi Asya, Avrupa ve Orta Doğu'da konuşulan çeşitli diller ve yerel varyantlar da dikkate alındığında, Türkçe konuşurların sayısının 250 milyonu bulduğu söylenebilir. Diğer yandan Türkçe ve varyantlarıyla verilmiş pek çok edebî eser bulunmaktadır ve bu edebî eserler gerek çeviriler, gerek uyarlamalar yoluyla dünya genelinde pek çok kişi tarafından okunmaktadır. Ayrıca, dünyaca ünlü çağdaş yazarlarımızın eserleri pek çok dile çevrilmiş bulunmaktadır.

İlk Türkçe eserler niteliğindeki Orhon Abideleri'nden bu yana yaklaşık 1300 yıl içerisinde Türk dilleri ve varyantları kullanılarak verilmiş sayısız eser, bugün dahi araştırılmayı ve incelenmeyi beklemektedir. Bunun yanı sıra Türkiye'nin artan jeopolitik önemine istinaden Türkçe öğrenmeye olan talepte de artış gözlenmektedir. Çevre ülkeler başta olmak üzere Asya, Afrika ve Avrupa'da yaşayan kimseler ile Türkiye'de ikamet eden pek çok yabancı uyruklu kişi, Türkçe öğrenme talebiyle kurslara başvurmaktadır. Belli başlı bazı üniversitelerde kurulan Türkçe öğretim merkezleri ve özel kurslar aracılığıyla bu talepler karşılanmaktadır. Ancak bu tür merkez ve kurslarda görev alan Türkçe öğretmenleri akademik bilgilerini geliştirmek ve Türkçeye daha fazla hâkim olabilmek için lisansüstü eğitime ihtiyaç duymaktadır. Bu bakımdan, Türk Dili ve Edebiyatı alanında açılacak her yüksek lisans programı, programın açıldığı il ve çevre bölgeleri için bu ihtiyacın karşılanması bakımından elzemdir. Bu çerçevede, Çorum ili de merkezî konumu ve tarihsel kimliğiyle, ilgili talepleri karşılamada bir lokomotif rol üstlenecektir.

Güçlü akademik altyapısı ile ilimizde açılan Türk Dili ve Edebiyatı Yüksek Lisans Programı gerek Çorum’dan gerekse çevre illerden bu alanda lisansüstü eğitim görmek isteyen öğrencilerin ihtiyaçlarına cevap vermeyi hedeflemektedir. Bu konuyla ilgili olarak hem mezun öğrencilerimizden hem de çevre şehirlerde ikamet eden adaylardan çok sayıda talep gelmektedir. Açılan bu yüksek lisans programı, ilgili taleplerin değerlendirilmesi ve bilimsel potansiyelin ortaya çıkarılması açısından son derece büyük önem arz etmektedir.

                                                                                                                                                               Hitit Üniversitesi RektörlüğüHIZLI ERİŞİM

Tercih Dönemi Danışma Hattı!
Tercih İle İlgili Sorunuz mu var?
Birim Yöneticilerimiz İle Görüşün
Fen Edebiyat Fakültesi
İsa SARI
Çevrimiçi