Öğretim Üyelerimizden Sulak Alanlar, Biyoçeşitlilik ve Obruk Barajı Uygulamaları ile İlgili Sunum

Hitit Üniversitesi Biyoçeşitlilik Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü, Fakültemiz Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Şafak Bulut, Biyoloji Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Faruk Maraşlıoğlu ve Dr. Necmiye Şahin Arslan'ın kurul üyeleri olarak katıldığı Çorum İli Mahalli Sulak Alan Komisyonu 28 Eylül 2018 tarihinde Valilik Toplantı Salonunda Vali Yardımcısı Recep Yüksel Başkanlığında toplandı. Toplantıda, Dr. Öğr. Üyesi Şafak Bulut tarafından sulak alanlar, biyoçeşitlilik ve Obruk Barajı uygulaması ile ilgili gerçekleştirilen faaliyetler üzerine sunumlar yapıldı ve Kurul, sulak alanların biyolojik çeşitliliği ile ilgili olarak bilgilendirildi. Sulak Alanların barındırdığı biyolojik çeşitlilikle birlikte var olduğu hatırlatıldı ve sulak alanların korunması, öncelikle biyoçeşitlilğin korunmasıyla mümkün olmaktadır sonucuna varıldı.

Konuyla ilgili yapılan bu ilk toplantıda aşağıdaki kararlar alındı:

1- İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve HUBİOM tarafından Oğuzlar ve Dodurga ilçelerinde belirlenen okullarda biyolojik çeşitlilik eğitimi verilmesi;

2- Oğuzlar ve Dodurga ilçeleri Obruk Barajı etrafındaki çiftçilere Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından eğitim verilmesi;

3- Hitit Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi öğretim elemanları tarafından, Obruk Barajı üzerindeki 13 adet istasyondan alınan su örneklerinin ayda bir kez olmak üzere Tarım ve Orman İl Müdürlüğü bünyesinde bulunan laboratuvarlarda analizlerinin yapılması.


Mahalli Sulak Alan Komisyonu toplantıları ile birlikte, Çorum sulak alanları konusuyla ilgili sorunlar dile getirilip çözüm önerileri sunulmaya devam edilecektir.  HIZLI ERİŞİM