"Hitit Güneşi Bilimle Yükseliyor" Projesi Tamamlandı

TÜBİTAK Bilim ve Toplum Projeleri Destekleme Programı kapsamında, 118B1426 proje numarası ile  desteklenen ve Fakültemiz öğretim üyelerinin de aktif olarak yer aldığı "Hitit Güneşi Bilimle Yükseliyor" projesi tamamlandı.

Tarihin ve bilimin buluştuğu Çorum ilinde Mili Eğitim Müdürlüğüne bağlı okullarda eğitim gören, derslerinde başarılı 7. sınıfa devam eden öğrencilere Hitit Güneşi Bilimle Yükseliyor Projesi kapsamında; fen bilimleri doğada ve her birimin kendi laboratuvar ortamında yapılan etkinliklerle tanıtıldı.

Fen bilimlerinin ve bilimsel araştırma basamaklarının tanıtılmasıyla başlayan proje, doğada yapılacak araştırma gezileri ve her bilim dalının kendi laboratuvarlarında yaptıkları bilimi tanıtıcı, özendirici ve ilgi çekici etkinliklerle devam etti. Proje; klasik eğitim ve öğretim yöntemleri yerine, uzman bir kadroyla katılımcı ve sorgulayıcı bir yaklaşımla doğanın içerisinde, deney malzemeleri yardımıyla laboratuvar olarak doğanın kendisi kullanılarak, gözleme dayalı, uygulamalı atölye ve laboratuvar çalışmaları ile desteklenen yeni yaklaşımlarla gerçekleştirildi.

Yapılan laboratuvar etkinliklerinde Fakültemiz öğrenci laboratuvarları kullanılırken proje öğrencilerinin bilimsel çalışma ortamlarını da yerinde gözlemlemesi sağlandı. Laboratuvar etkinliklerinin yanı sıra her gün sonunda yapılan zeka oyunları etkinlikleri ile öğrencilerin düşünme ve algılama becerilerinin geliştirilmesi amaçlandı.

Hazırlanan bu proje ile öğrencilerin inceleme, keşfetme ve deneysel yöntemler ile kontrol etme, bulguları karşılaştırma ve yorumlama gibi bilimsel süreç becerilerini kazanabilecekleri ortamlar oluşturuldu. Projeye katılan öğrenciler, doğada yaptıkları gözlem ve araştırmaların sonucunu laboratuvar ortamlarında test ettiler ve bilime yönelik farklı alanlarda incelemeler yaparak sınıf dışı deneyimler kazandılar.

Sonuç olarak proje katılımcılarının doğada ve çevrelerinde meydana gelen bilimsel olaylara farklılıkları artırıldı, okul dışı bilinçli tutum ve değerleri geliştirilip sosyalleşmeleri sağlandı.
HIZLI ERİŞİM

Tercih Dönemi Danışma Hattı!
Tercih İle İlgili Sorunuz mu var?
Birim Yöneticilerimiz İle Görüşün
Fen Edebiyat Fakültesi
İsa SARI
Çevrimiçi