Burslar ve Krediler

Kısmî Zamanlı Çalışma

Üniversitemizde her geçen gün yaygınlaşan bu uygulamayla, öğrencilerimiz ders saatleri dışındaki boş zamanlarında ilgi ve yetenekleri doğrultusunda Üniversitemizin akademik ve idari pek çok biriminde (eğitim birimleri, laboratuvarlar, tahıl laboratuvarı, araştırma merkezleri, kütüphane, proje ofisi, uluslararası ilişkiler ofisi, basın ofisi, bilgi işlem, uzaktan eğitim vb.) günlük en fazla 3 saat, haftalık en fazla 15 saat ve toplamda aylık en fazla 60 saat olmak üzere çalışmalarını sürdürmektedir. Yükseköğretim Kurumları Kısmi Zamanlı Öğrenci Çalıştırma Usul ve Esasları kapsamında, Üniversitemiz birimlerinde talep eden öğrencilerimize boş zamanlarında çalışma imkanı sağlanarak, çalışmaları karşılığında verilen ücretle bir yandan öğrencilerimize ekonomik destek sağlanmaya, diğer yandan da çalıştıkları birimde mesleki anlamda iş deneyimi kazanmalarına çalışılmaktadır. Bu şekilde 2011 yılından itibaren çok sayıda öğrencimiz kısmi zamanlı olarak desteklenmiştir. Bu uygulama sayesinde öğrencilerimize ekonomik olarak destek verilirken esas olarak daha öğrenci iken pek çok farklı konuda uygulama becerisi kazanmaları ve tecrübe sahibi olmaları da sağlanmış olmaktadır. Öğrencilerimizin kişisel gelişimine katkı sağlayan kısmi zamanlı çalışma imkanı ile kazanılan etkili ve güçlü iletişim kurabilme, takım çalışmasında uyum ve liderlik ve etkili zaman yönetimi gibi pek çok beceri, öğrencilerimizin mezun olduktan sonraki hayatlarına da yansıyacaktır. Yemek Bursu İmkanı

Üniversitemizde öğrencilerimize sunulan sosyal imkanlar her geçen yıl artmakta olup ihtiyacı olan öğrencilerimize bir akademik yıl için Üniversitemiz yemekhanelerinde ücretsiz yemek yeme imkanı sunulmaktadır. Yemek bursları eğitim-öğretim yılının başlamasını takip eden haftalarda başvuruya açılır.Karşılıksız ve Özel Burslar

Sayısı her geçen gün büyük bir hızla artan öğrencilerimize her konuda yoğun destek veren Üniversitemiz, imkanlar ölçüsünde ilimizin sivil toplum kuruşları ve hayırseverleri ile gerçekleştirdiği yoğun görüşmeler sonucunda ihtiyaç sahibi öğrencilerimize burs sağlamaktadır.


Şehit Çocuklarına Burs

Üniversitemizi yeni kazanan şehit çocuklarına, üniversitemiz imkanları dahilinde burs desteği sağlanmaktadır.

HIZLI ERİŞİM