Farabi

Kısaca "Farabi Değişim Programı" olarak adlandırılan Yükseköğretim Kurumları Arasında Öğrenci ve Öğretim Üyesi Değişim Programı, üniversite ve yüksek teknoloji enstitüleri bünyesinde ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde eğitim-öğretim yapan yükseköğretim kurumları arasında öğrenci ve öğretim üyesi değişim programıdır.


Farabi Değişim Programı, öğrenci veya öğretim üyelerinin bir veya iki yarıyıl süresince kendi kurumlarının dışında bir yükseköğretim kurumunda eğitim ve öğretim faaliyetlerine devam etmelerini amaçlamaktadır. Farabi Değişim Programının uygulanmasına ilişkin ilkeler, Yönetmelik ve Esas ve Usuller tarafından ayrıntılarıyla belirlenmiştir. Farabi programı ile ülkemizdeki diğer üniversitelerde bir eğitim öğretim yılı eğitim imkanı üniversitemizce sağlanmakta özellikle öğrencilerimizin değişim programlarından faydalanması için rehberlik çalışmaları yapılmaktadır.

 
FAKÜLTEMİZ FARABİ ÖĞRENCİ DEĞİŞİM PROGRAMI KOORDİNATÖRÜ:

Doç. Dr. Ahmet BAŞKAN

ahmetbaskan@hitit.edu.tr  - 0364 219 1919  / 4210


HIZLI ERİŞİM