Genel Bilgiler

a. Fen-Edebiyat Fakültesinin herhangi bir bölümünü ÖSYMnin gerçekleştirmiş olduğu merkezi sınav ile okumaya hak kazanmış her öğrenci Türkiye’nin tüm üniversitelerinde olduğu gibi, yayımlanan tarihler arasında kayıt hakkı kazanır. Öğrencinin kayıt esnasında tüm hakları saklı tutulup, vekalet verdiği kişi yada bizzat kendisine verilen talimat doğrultusunda eğitim-öğretime başlatılır. Barınma, beslenme, sağlık imkanları ve sosyal faaliyetler konusunda Fakültemiz tarafından sağlanan imkanlar öğrencilere duyurulur. Eğitim-öğretim yılı akademik takvimi tüm öğrencilere duyurularak öğrenci işleri-öğrenci ilişkileri hakkında uyulması gereken talimatlara özen gösterilir. Öğrencilerin eğitim-öğretime dair tüm sorunları ile yakından ilgilenilir. 

b. Öğrenci belgesi verilmesi hususunda; öğrenciye herhangi bir ücret ödetmeksizin öğrenci işlerinin hazırlamış olduğu matbu dilekçe doldurtulur. Vermiş olduğu dilekçeyi öğleden önce vermişse, istemiş olduğu belgeyi aynı günün öğleden sonrasında alabilir. Eğer öğrenci matbu dilekçeyi öğleden sonra vermiş ise, öğrenci istemiş olduğu belgeyi ertesi günün öğleden öncesinde öğrenci işlerinden alabilir. 

c. Kayıtlardan sonra yapılan tetkikte yoklama yaşı gelmiş öğrencinin o yılın Ekim ayı sonuna kadar askerlik şubelerine mutlaka bildirilir. Yoklama yaşı gelmemiş olanlar bekletilir. 

d. Öğrenci kayıtları biter-bitmez hemen akabinde öğrenci ders kayıtları yapılır. (ders kayıtları açıklanan program dahilinde İnternet yoluyla da yapılabilir.) Ders kaydını yaptıran öğrenci doldurduğu ders kayıt formunu imzalanmış haliyle bir nüshasını kendisi saklar. Görevli Danışman Hocaları, hangi (kaç) öğrenci, hangi dersi, nerede ve ne zaman alacağını gösterir Ders Yoklama Listesi çıktısını hazırlar ve başta öğrenci işleri olmak üzere ilgili yerlere duyurur. 

e. Vize, Final ve dönem sonlarında (en geç 10 on gün içinde) öğrencilerin almış oldukları notları ders hocaları programa yükler ve bir çıktı ile notları öğrenci işlerine teslim eder. Öğrenci işleri teslim alınan notları öğrencilerin şahsi not kartekslerine işler. Bilgisayar programındaki kontrolünden sonra yönetmelik gereği muhafazası sağlanır. 

f. Ebeveynleri herhangi bir sağlık güvencesine bağlı olmayan öğrencilerin sağlık sorunları SGK’dan bağlı olmadıklarına dair getirecekleri tasdikli evraklarını öğrenci işlerine teslim edecekler ve Üniversitemiz yönetmelik talimatlarına uygun olarak sevk işlemleriyle bu gibi öğrencilerin sağlık sorunlarını üstlenmektir.

HIZLI ERİŞİM