Ders Bilgi Formlarının Oluşturulması ve Güncellenmesi

Yükseköğretim Kalite Kurulu tarafından gerçekleştirilmekte olan Kurumsal Dış Değerlendirme sürecine giren ve aynı zamanda ISO 9001:2015 kalite belgesi almak üzere çalışmalara başlamış bulunan Üniversitemizde sürecin başarılı bir şekilde sonuçlanması açısından Kalite Güvencesi konusundaki işlemlerin tamamlanması büyük önem arz etmektedir.

İlgili sürecin bir uygulaması olarak, Üniversitemiz genelinde AKTS temelli ders bilgi formlarının yeniden düzenlenmesi/güncellenmesi çalışmalarına hız verilmiştir. Bu kapsamda, Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığının da görüşü alınarak en son 23.08.2023 tarihinde güncellenmiş "Ders Bilgi Formu Hazırlama Kılavuzu" ile örnek bir Ders Bilgi Formu (teorik lisans dersine ait) ekte tüm akademik personelin istifadesine sunulmuştur.


HIZLI ERİŞİM