Kamu Hizmet Standartı


HİTİT ÜVERSİTESİ

FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ

KAMU HİZMETİ STANDARTLARI TABLOSU

 

Sıra

No

 

Hizmetin Adı

 

Bvuruda İstenen Belgeler

Hizmetin Ortalama

Tamamlanma Süresi

1

Öğrenci Belgesi

1- Öğrenci Kimlik Kartı ile kişi beyanı

Aynı gün erisinde

 

2

 

Transkript Belgesi

1-Öğrenci Kimlik Kartı

2-Dilekçe

 

Aynı gün erisinde

3

Öğrenci Hasta Sevk Kağıdı

1-Sağlık Karnesi

Aynı gün erisinde

 

 

4

 

 

Yatay Geçiş İşlemleri

1-Dilekçe

2-ÖSYM Belgesi

3-Transkript

4-Ders İçerikleri

5-Öğretim Planı

 

Başvuru süresi bitiminden itibaren 2 hafta

 

 

5

 

Yeniden Öğrenci Kimlik Kartının

Düzenlenmesi

1-Dilekçe

2-Kayıp ilanı ve tutanak

3-Fotoğraf

4-fus Kağıdı Fotokopisi

 

 

2 Hafta

6

Mezuniyet Belgesi Verilmesi

1-Dilekçe

3 Gün

 

7

_Mezuniyet Tek Ders nav

_Başvurusu

 

1-Dilekçe

 

2 Hafta

8

nav Sonuçlana İtiraz

1-Dilekçe

2 Hafta

 

9

 

Mazeret navla

1-Dilekçe

2-Mazeret Belgesi

 

2 Hafta

 

10

Yeniden Askerlik Belgesi

Düzenlenmesi

 

1-Dilekçe

 

Aynı gün erisinde

 

11

 

Kaydın Sak Tutulması (Kayıt

Dondurma )

 

1-Dilekçe

2-Mazeret Belgesi

Başvuru süresi

bitiminden itibaren 1 hafta

12

Kayıt Silme

1-Dilekçe

3 Gün

 

13

 

Derslerden Muaf Olma

1-Dilekçe

2- Transkript

3- Ders İçerikleri

 

Süresi içinde başvuru halinde 2 Hafta

 

14

 

Akademik ve İdari personelin çaşma belgesi talepleri

 

1-Personelin İlgili Makama verilmek üzere istenen bilgileri açıkca belirten dilekçesi

 

1 Gün

 

 

 

 

 

 

15

 

 

 

 

Akademik ve İdari personelin özlük durumunda meydana gelen değişiklikleri bildirme talebi

1- Personelin Özlük Durumunda meydana gelen değişiklikleri açıkça belirten dilekçesi.

2- Aile Cüzdanının 1-4 Sayfalanın Fotokopisi, Boşandığına dair Mahkeme Kararı, Doğum raporu veya ölüm raporu ve veraset ilamı

3- Personelin,Eşinin ve çocuklanın fus Cüzdanı

Fotokopileri

4- Aile Yardımı Bildirimi Formu

5- Aile Durumu Bildirimi Formu

6- Tedavi Yardımı Beyannamesi Formu (Eş Çaşmıyor ise)

 

 

 

 

 

 

1 Gün

 

 

16

 

Akademik ve İdari Personelin Öğrenim Durumundaki değişikliklerin İntibak İşlemleri

 

1- Kişinin öğrenimini bitirdiğine dair dilekçesi.

2- Öğrenim belgesinin veya çıkış belgesinin as veya kurumca onay örneği.

 

 

1 Hafta

 

17

 

Akademik ve İdari Personelin

Askere Sevk İşlemleri

_1- Kişinin görevli olduğu birime verdiği askere gideceğini

belirten dilekçesi.

_2- Kişinin askere sevk belgesi.

 

1 Hafta


Sıra

No

 

Hizmetin Adı

 

Bvuruda İstenen Belgeler

Hizmetin Ortalama

Tamamlanma Süresi

 

 

 

18

 

 

Akademik ve İdari Personelin

Hizmet Birltirme İşlemleri

 

1- Personelin Hizmet Birltirme Talebini Belirten Dilekçesi

2- SSK., Bağ-Kur ve Emekli Sandığına tabi olarak çaştığı Kurum ile yapılacak yazışmalar sonucunda o kurumlardan gelecek hizmet dökümünü gösterir belge.

 

 

 

1 Hafta

 

 

19

Öğretim Üyesi ve Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı İlanı Başvurulanın Alınması

 

1- İlana başvuru formu ve İlan metninde belirtilen başvuru evrakları.

 

 

1 Saat

 

 

 

 

 

 

20

 

 

 

 

Akademik ve İdari Personel kadrolana açıkta, açıktan veya naklen atanan kişilerin işe başlatılması

1- Aile Durum Bildirimi Formu (2 adet)

2- Aile Yardımı Bildirimi Formu (2 adet)

3- Tedavi Yardımı Beyannamesi Formu

4- Mal Bildirimi Formu

5- Personel Bilgi Tespit Formu

6- Kurum hesabından e-mail adresi

7- Banka hesap numarası (maaş için)

8- Naklen atanacaklar için Maaş Nakil Bildirimi

9- Sabıka Kaydı

10- Fotoğraf (6 adet)

 

 

 

 

 

 

3 Saat

 

 

21

Akademik ve İdari Personelin Doğum Öncesi İzninin Doğum Sonrasına Aktamı ile ilgili talebi

1- Kişinin doğum öncesi yasal izninin çaştığı süresi (en

fazla 5 hafta) kadanı doğum sonrasına aktarmak istediğini belirten dilekçesi.

2- Gebeliğinin 32. haftasında anan 37. haftasına kadar

çaşabileceğine dair doktor raporu.

 

 

30 Dakika

 

22

Akademik ve İdari Personelin

İzin Talepleri

1- Kişinin görevli olduğu birime verdiği izin formu veya

dilekçesi.

 

10 Dakika

 

 

 

 

 

 

23

 

 

 

 

 

 

KPSS Açıktan Atama

1- Öğrenim belgesinin veya çıkış belgesinin as veya kurumca onay örneği

2- fus Cüzdanı Fotokopisi

3- Yerlim Yeri ve Diğer Adres Belgesi (fus

Müdürlüğünden)

4- Sağlık Kurulu Raporu (Tam Teşekküllü Hastanelerden)

5- Sabıka Kaydına İlişkin Yazılı Beyanı

6- Son üç ayda çekilm 4,5 X 6 ebadında 12 adet vesikalık fotoğraf

7- Askerlik Durum Belgesi ve KPSS Sonuç Belgesi

 

 

 

 

 

 

1 Gün

 

 

 

 

 

24

 

 

Üniversitemiz Kadrosunda olan Arş. Görevlilerinin 2547 Sayılı Kanun 35. maddesi uyanca Başka bir Üniversitede görevlendirilebilmesi için yapılacak İşlemler

1- Üniversite Yönetim Kurulu Kara

2- ALES Belgesi

3- ÜDS-KPDS Belgesi

4- Öğrenim Belgeleri

5- Transkript

6- Özgeçm

7- Öğrenci Belgesi ya da Kabul Belgesi

8- Başvuru Formu

9- Varsa Yüksek Lisans Tez Özeti

10- Kadro Talep Formu

11- Kimlik Formu

 

 

 

 

 

1 Hafta


 

Sıra

No

 

Hizmetin Adı

 

Bvuruda İstenen Belgeler

Hizmetin Ortalama

Tamamlanma Süresi

 

 

 

 

 

25

 

 

 

 

 

Naklen Ayrılma İşlemleri

1- Naklen Ayrılacak Personelin atandığı Kurumdan gelen atanma yazısı

2- İlişik kesme belgesi

3- Maaş Nakil Bildiriminin naklen ayrılacak personel tarafında imzalattırılarak Sicil Şube Müdürlüğüne teslim edilmesi

4- Maaş Nakil Bildiriminin iki shasının naklen ayrılacak personele verilmesi

 

 

 

 

 

7 İş Günü

 

 

 

26

 

 

Naklen, İstifa vb. Nedenlerle Ayrılan Personelin Özlük Dosyasını Gönderme İşlemleri

1- Naklen Ayrılacak Personelin atandığı Kurumdan gelen atama ve dosya isteme yazısı

2- Maaş Nakil Bildirimi

3-İstifa vb. Nedenlerle Ayrılan Personelin yeni atandığı

Kurumdan gelen atama ve dosya isteme yazısı

 

 

 

30 İş Günü

 

27

 

İlişik Kesme İşlemleri

1- Personel Kimlik Kartı

2- İlişik kesme belgesinin imzalattıralarak bir shasının

Sicil Şube Müdürlüğüne teslim edilmesi

 

1 İş Günü

28

Hizmet Belgesi talepleri

1- Personelin dilekçesi

2 İş Günü

 

 

29

Emekli, istifa ve müstafi

sayılmış olan Akademik ve İdari Personelin Çaşma Belgesi Talepleri

 

1- Personelin ilgili makama verilmek üzere istenen bilgileri açıkça belirten dilekçesi.

 

 

1 İş Günü

 

 

Bvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenilmesi veya bvuru eksiksiz belge ile yapıldığı halde, hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine bvurunuz.

 

 İsim            : Erdal KIRKOCA

Unvan       : Fakülte Sekreteri

Adres        : Hitit Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi

Tel             : 0364 227 7000 / 1605

Faks          : 0364 227 7005


    İsim          : Prof. Dr. Emre GÜLER

    Unvan     : Dekan

    Adres      : Hitit Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi

    Tel           : 0364 227 7000 / 1604

    Faks       : 0364 227 7005

HIZLI ERİŞİM