Mevlana


Mevlana Değişim Programı, yurtiçinde eğitim veren yükseköğretim kurumları ile yurtdışında eğitim veren yükseköğretim kurumları arasında öğrenci ve öğretim elemanı değişimini mümkün kılan bir programdır. 23 Ağustos 2011 tarih ve 28034 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yönetmelik ile birlikte yurtdışındaki yükseköğretim kurumları ile ülkemizdeki yükseköğretim kurumları arasında öğrenci ve öğretim elemanı değişiminin önü açılmıştır.Diğer değişim programlarından farklı olarak, hiçbir coğrafi bölge ayrımı olmaksızın değişim programı bünyesindeki hareketlilik bütün dünyadaki yükseköğretim kurumlarını kapsamaktadır.FEF-Isa

Değişim programına katılmak isteyen öğrenciler en az bir en fazla iki yarıyıl eğitim için; öğretim elemanları ise en az 1 hafta en fazla 3 ay süreyle dünyadaki yükseköğretim kurumlarında ders vermek üzere programdan faydalanabilirler. Benzer şekilde dünyanın bütün bölgelerinden de öğrenci ve öğretim elemanları Türkiye’deki yükseköğretim kurumlarına gelebilirler.

FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ BÖLÜM MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMI KOORDİNATÖRLERİ

BİRİM KOORDİNATÖRÜ

Doç. Dr. Elif DALYAN

Matematik Bölümü

Doç. Dr. Elif DALYAN

Fizik Bölümü

Doç. Dr. Serdar DELİCE

Arkeoloji Bölümü

Doç. Dr. Abdullah HACAR

Biyoloji Bölümü

Doç. Dr. Özlem ÖZBEK

Kimya Bölümü

Doç. Dr.  Sevil ÖZKINALI

Tarih Bölümü

Dr. Öğr. Üyesi Gökhan KAYA

Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü

Dr. Öğr. Üyesi Atiye NAZLI

Antropoloji Bölümü

Dr. Fırat KOÇ


Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü

Dr. Öğr. Üyesi Orçun AVŞARProgramla ilgili detaylı bilgi için:

HIZLI ERİŞİM