Misyon ve Vizyon

MİSYON
Hitit Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesinin misyonu; sorgulayan, araştıran, yeniliklere açık, alanındaki güncel gelişmeleri ve yenilikleri yakından takip eden girişimci bireyler yetiştirmek; misyon farklılığının bilincinde olarak yeni bilimsel ürünler, ulusal ve uluslararası seviyede çalışmalar ortaya koyarak Türkiye’de ve dünyadaki en iyi fakültelerden birisi olmaktır. Hitit Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, bunları gerçekleştirmek için alanında uzman ulusal ve uluslararası seviyedeki diğer birimlerle iş birliği içerisinde bulunmayı; ayrıca yine ulusal ve uluslararası ortak projeler, kongreler, sempozyumlar, konferanslar düzenlemeyi ve ilgili alanlarda her türlü akademik/bilimsel faaliyetler gerçekleştirmeyi amaçlamaktadır.


VİZYON
Hitit Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesinin vizyonu; bilgi çağına uygun analitik düşünceye, yaratıcılığa ve sosyal farkındalık ögelerine dayalı, eğitim-öğretim ile araştırmada geleceğe yön veren, evrensel bilim ilkelerini uygulayan bir fakülte olmaktır.

HIZLI ERİŞİM

Deprem Destek Hattı
Deprem Destek Hattı
Birim Yöneticilerimiz İle Görüşün
Fen Edebiyat Fakültesi
Erhan TARHAN
Çevrimiçi