Misyon ve Vizyon

MİSYON
Hitit Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesinin misyonu; sorgulayan, araştıran, yeniliklere açık, alanındaki güncel gelişmeleri ve yenilikleri yakından takip eden girişimci bireyler yetiştirmek; misyon farklılığının bilincinde olarak yeni bilimsel ürünler, ulusal ve uluslararası seviyede çalışmalar ortaya koyarak Türkiye’de ve dünyadaki en iyi fakültelerden birisi olmaktır. Hitit Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, bunları gerçekleştirmek için alanında uzman ulusal ve uluslararası seviyedeki diğer birimlerle iş birliği içerisinde bulunmayı; ayrıca yine ulusal ve uluslararası ortak projeler, kongreler, sempozyumlar, konferanslar düzenlemeyi ve ilgili alanlarda her türlü akademik/bilimsel faaliyetler gerçekleştirmeyi amaçlamaktadır.


VİZYON
Hitit Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesinin vizyonu; bilgi çağına uygun analitik düşünceye, yaratıcılığa ve sosyal farkındalık ögelerine dayalı, eğitim-öğretim ile araştırmada geleceğe yön veren, evrensel bilim ilkelerini uygulayan bir fakülte olmaktır.

HIZLI ERİŞİM