2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılına İlişkin Önemli Duyuru

Ülkemizde yaşanan deprem felaketi nedeniyle üniversitemizde 2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılında ön lisans, lisans ve lisansüstü programlarında gerçekleştirilecek eğitim-öğretim faaliyetlerinin aşağıda belirlenen koşullar çerçevesinde yürütülmesinin uygun olduğuna,

1- 2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Yarıyılında Ön lisans, Lisans, Lisansüstü ve Yabancı Diller Yüksekokulu’nda eğitim öğretimin 27 Şubat 2023 tarihinden itibaren uzaktan eğitimle yapılmasına,

2- 2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Ön lisans, Lisans, Lisansüstü ve Yabancı Diller Yüksekokulu Akademik Takvimlerinin güncellenmesine,

3- Aşağıda belirtilen sınıfların eğitimlerine yüz yüze devam etmelerine,

- Tıp Fakültesi 4. 5. ve 6. sınıf öğrencileri,

- Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü 4. sınıf öğrencileri,

- İlahiyat Fakültesi ile Spor Bilimleri Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Programına 

kayıtlı olup öğretmenlik uygulaması dersini alan (4. Sınıf) öğrenciler,

4- Talep eden öğrencilerin 2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılında kayıt dondurabilmelerine, kayıt dondurduğu dönemin azami öğrenim süresinden sayılmamasına,

5- Uzaktan eğitimle yürütülen derslerin ara sınav ve yarıyıl sonu sınavlarının nasıl yürütüleceğine ilişkin süreç içinde karar verilerek ilan edilmesine,

Oy birliği ile karar verildi.


Bu karardan hareketle, Fakültemiz Bölümlerinde tüm eğitim-öğretim faaliyetleri 27 Şubat 2023 tarihi itibarıyla mevcut ders programları üzerinden ÜBYS kanalıyla uzaktan eğitim yoluyla gerçekleştirilecektir.

Tüm öğrencilerimize önemle duyurulur.


HIZLI ERİŞİM

Deprem Destek Hattı
Deprem Destek Hattı
Birim Yöneticilerimiz İle Görüşün
Fen Edebiyat Fakültesi
Erhan TARHAN
Çevrimiçi