Hitit Üniversitesi Proje Pazarı Başvuruları

Çorum ilindeki AR-GE ve ÜR-GE ekosisteminin tanıtımına ve gelişmesine, Kamu-Sanayi-Üniversite işbirliği çerçevesinde proje ortaklarının buluşturulmasına, Çorum ilindeki girişimcilik faaliyetlerinin yaygınlaşmasına, Hitit Üniversitesi’nin Makine ve İmalat Teknolojileri ihtisas alanındaki misyonu ve mevcut durumunun paydaşlara tanıtılmasına, lise ve üniversite düzeyindeki öğrencilerin proje fikirlerinin desteklenmesine ve onların proje yapma becerilerinin gelişmesine, sosyal sorumluluk projelerinin yaygınlaşmasına, sorunlara yenilikçi bakış açılarıyla çözüm üretilmesine katkı sağlamak amacı ile başlatılan Hitit Üniversitesi Uluslararası Bilim ve Teknoloji Festivali "PROJE PAZARI" başvuruları başlamıştır. Ayrıntılı bilgiye https://projepazari.hitit.edu.tr adresinden ulaşılabilir.HIZLI ERİŞİM