Genel Bilgiler

Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, lisans düzeyindeki eğitim ve öğretimine 2003 yılında başlamıştır. İlk yıl öğrenci sayısı 40 olan bölümümüz, geçen süre içinde öğrenci sayısını artırmış ve 2008-2009 öğretim yılında ikinci öğretim için öğrenci almaya başlamıştır. Bölümümüz her yıl normal öğretim programına 80 öğrenci almaktadır. Bu öğrencilerin lise ve dengi okulları başarıyla tamamlamış ve üniversite giriş sınavından yeterli puanı almış olmaları gerekmektedir.


Bölümümüzde dört yıllık lisans programı ve bu programın gereklerine uygun, ihtiyaç halinde güncellenen müfredat uygulanmaktadır. Aynı zamanda, Hitit Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü ile koordineli olarak, bölümümüz öğretim üyelerinin katkılarıyla Türk Dili ve Edebiyatı Tezli Yüksek Lisans programı öğretimi verilmektedir. Yeni Türk Edebiyatı, Eski Türk Edebiyatı, Halk Edebiyatı, Yeni Türk Dili ve Eski Türk Dili olmak üzere beş bilim dalında çalışmalarını sürdüren bölümümüz; 2 Profesör, 3 Doçent, 5 Doktor Öğretim Üyesi, 3 Öğretim Görevlisi, 2 Araştırma Görevlisi olmak üzere toplam 15 öğretim elemanından oluşmaktadır.

Bölümümüz, köklü bir geçmişe sahip Türk dili ve bu dille ortaya koyulmuş Türk edebiyatının tarihî süreç içerisinde bilimsel yöntemlere dayalı olarak tüm yönleriyle incelenmesi, araştırılması, değerlendirilmesiyle alanında uzman bireyler yetiştirme amacına yönelik faaliyetler göstermektedir. Bu açıdan bölümümüz, Türkçeyi yazılı ve sözlü olarak en iyi seviyede kullanabilen, Türk dili ve edebiyatının temel kavramları, eserleri ve aşamalarıyla ilgili bilgilerle donatılmış, kaynak eserleri değerlendirme becerisine sahip, yeni kuramları ve eleştirel metotları modern teknolojiyle birlikte kullanıp etik değerlere bağlı özgün eserler üretebilen bilim insanları yetiştirmeyi hedeflemektedir.


Bölümümüzden mezun olan öğrenciler gerekli şartları taşımaları koşuluyla alanlarında yüksek lisans ve doktora programlarına devam edebilmekte, üniversitelerde öğretim elemanı olarak çalışabilmektedir. Ayrıca, formasyon eğitimi alan öğrencilerimiz Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeni olarak görev yapabilmektedirler. Bölümümüzden mezun olan öğrenciler, eğitim kurumlarının yanı sıra kütüphane, basın-yayın organları, arşiv ve müzelerde çalışma imkânı bulabilirler.

HIZLI ERİŞİM

Deprem Destek Hattı
Deprem Destek Hattı
Birim Yöneticilerimiz İle Görüşün