Bölümümüz Öğrencilerinden Elvân Çelebi Türbesi’ne Ziyaret

Bölümüz 2. sınıf, normal öğretim ve ikinci öğretim öğrencileri, Bölüm Başkanımız Prof. Dr. Özer ŞENÖDEYİCİ’nin vermekte olduğu Eski Türk Edebiyat III dersi kapsamında, Elvân Çelebi Türbesi’ne 06.10.2021 tarihinde ziyaret gerçekleştirdi. XIV. yüzyılda yaşamış olan ve yaşadığı dönemin Türkçesini kayıt altına alarak önemli bir hizmette bulunan Elvân Çelebi’nin, önemli eseri Menâkıbu’l-Kudsiyye fî-Menâsibi’l-Ünsiyye başta olmak üzere, Elvân Çelebi’nin babası Âşık Paşa’nın Garîbnâme’sinden ve diğer önemli eserlerden bahsedilen programa, türbenin camisinde uzun yıllar imamlık yapan Mehmet SEÇER de katıldı.

Türbe hakkında çeşitli bilgilerin, inanışların, tarihsel bilgilerin paylaşıldığı ziyaret ile öğrencilerimiz XIV. yüzyılda Türk dili ve edebiyatına katkı sağlamış, aynı zamanda Türk insanının maneviyatında “eren” sıfatını kazanmış Elvân Çelebi ve Âşık Paşa’yı yakından tanıma fırsatı buldu. Öğrencilere Menâkıbu’l-Kudsiyye ve Garîbnâme’den eski yazılı metinlerin dağıtıldığı programda Prof. Dr. Özer ŞENÖDEYİCİ, Türk dilinin konuşulduğu her mekânın, Türk diline eser bırakarak hizmet etmiş her dil neferine ait yadigârların önem arz ettiğini ve bunların Bölümümüz öğrencilerinin laboratuvarını teşkil ettiğini belirtti. Program, öğrencilerimizin türbenin bahçesinde ve içinde gerçekleştirdiği çeşitli etkinliklerle son buldu.HIZLI ERİŞİM

Tercih Dönemi Danışma Hattı!
Tercih İle İlgili Sorunuz mu var?
Birim Yöneticilerimiz İle Görüşün