Arkeoloji Bölümümüzden "Çivi Yazısı Uygulama Atölyesi"

21.09.2021 tarihinde Çorum Atatürk Anadolu Lisesi okul müdürü Halit GÜNEŞ ile Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman ÖZTÜRK arasında 11 (onbir) madde, 3 (üç) sayfa ve 2 (iki) nüsha olarak imzalanan Hitit Üniversitesi ile Çorum Atatürk Anadolu Lisesi Sosyal ve Bilimsel İşbirliği Protokolünün Genel Hükümler başlıklı 6. Maddesinin “d ve f” bentleri kapsamında Hitit Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü ile Çorum Atatürk Anadolu Lisesi Müdürlüğünce takvime bağlı olarak bir “Etkinlik Planlaması” hazırlanmıştır.

Planlanan etkinliklerden ilki olan "Çivi Yazısı Uygulama Atölyesi" 29.03.2022 tarihinde gerçekleştirilmiştir. Bu etkinlikle bu yıl üniversite sınavına girecek olan Atatürk Anadolu Lisesi 12. sınıf öğrencilerine Üniversitemiz ve Arkeoloji Bölümümüzü tanıtmak adına tarihi 5000 yıldan eskiye dayanan yazı teknolojisinin kökeni ve evrimi üzerine bölümümüz üyesi Araş. Gör. Semih Gerçek hocamız tarafından bir sunum ve sonrasında uygulamalı olarak Hititçe çivi yazısı eğitimi verilmiştir. Yaş kilden şekillendirdikleri tabletler üzerine temel Hititçe kelimeleri nasıl yazacaklarını öğrenen öğrenciler eğlenceli ve bilgi dolu bir faaliyet gerçekleştirmişlerdir. Sunum ve uygulamalı tablet yazma etkinliğinin yanı sıra etkinliğe katılan bölümümüz öğrencileri aldıkları dersleri, gittikleri kazı ve diğer araştırma projelerini öğrencilere anlatarak Arkeoloji Bölümünü tercih etmeyi düşünen öğrenciler için ön bilgiler vermişlerdir. Protokol kapsamında bahar dönemi boyunca sürecek olan bu işbirliği konferanslar, kariyer konuşmaları, müze ve ören yeri gezileri ile devam edecek ve Çorum Atatürk Anadolu Lisesi öğrencilerine üniversitemiz ve bölümümüz rehberliğinde her yönüyle üniversite hayatı anlatılmaya çalışılacaktır.HIZLI ERİŞİM