Tarih Bölümümüz FEDEK Akreditasyonu Çalışmalarıma Başladı

Tarih Bölümü akreditasyon ve kalite çalışmaları doğrultusunda 23 Eylül 2022 tarihinde Fakültemiz Toplantı Salonunda bilgilendirme toplantısı düzenlenmiştir. Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Ali BOZKUŞ ve Arş. Gör. Dr. Fatma AKIN koordinatörlüğünde düzenlenen toplantıya Dr. Öğr. Üyesi Halil YAVAŞ, Arş. Gör. Hakan YAZAR, Arş. Gör. Abdullah Sami SÜMER ve Arş. Gör. Nihal BAKIŞÇI ile Tarih Bölümü lisans ve lisansüstü öğrencileri katılmıştır.

Muğla Üniversitesi’nden Hüseyin TAYLAN, katılımcılara FEDEK akreditasyon süreci hakkında bilgilendirme yapmıştır. Hüseyin TAYLAN, FEDEK hakkında kapsamlı bilgiler sunmuş ve Hitit Üniversitesi Tarih Bölümü’nün akreditasyon sürecinde atacağı adımların yol haritasını çizerek toplantı katılımcılarına rehberlik etmiştir.

FEDEK: Fen, Edebiyat, Fen-Edebiyat, Dil Ve Tarih-Coğrafya Fakülteleri Öğretim Programları Değerlendirme Ve Akreditasyon Derneği’dir. 2009 Yılında kurulan FEDEK, farklı disiplinlerdeki Fen – Edebiyat Fakülteleri öğretim programları için akreditasyon, değerlendirme ve bilgilendirme çalışmaları yaparak; Türkiye’de Fen-Edebiyat Fakültelerinin öğretim kalitesinin ve bilimsel araştırmaların artırılmasına katkıda bulunmaktadır.

Hitit Üniversitesi Tarih Bölümü olarak, eğitim kalitemizin daha ileriye taşınması hedefiyle FEDEK akreditasyon süreci hazırlıklarını başlattığımızı öğrencilerimize ve paydaşlarımıza ilan ederiz. 
HIZLI ERİŞİM