Tarih Bölümümüz Tarafından “100. Yılında Cumhuriyet Kazanımları ve Tarihin Tanıkları Gazilerimiz” Paneli Düzenlendi


14 Aralık 2023 Perşembe günü saat 14:00’da Fen Edebiyat Fakültesi Fakültesi Abdülkadir Ozulu Konferans Salonu’nda “100. Yılında Cumhuriyet Kazanımları ve Tarihin Tanıkları Gazilerimiz” başlıklı panel düzenlendi. Fen Edebiyat Fakültesi dekanı Prof. Dr. Özer Şenödeyici, Fakültemiz öğretim üyeleri, öğrencilerimiz ve çok sayıda Kıbrıs Gazimizin katılımıyla yürütülen panel dinleyicilerin yoğun ilgisiyle gerçekleşti.

Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Demiryürek moderatörlüğünde düzenlenen panelde Tarih Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Bakan, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Çorum Şubesi Başkanı Gazi Muharrem Gül ve Tarih Bölümü Yüksek Lisans Öğrencisi Serhat Gençer’in konuşmalarıyla gerçekleştirildi. Moderatör Prof. Dr. Mehmet Demiryürek panelde çoğunlukla Kıbrıs’ın konuşulacağını ifade ettikten sonra Kıbrıs’ın Türk Tarihi açısından önemine vurgu yaparak mikrofonu ilk konuşmacı Serhat Gençer’e bıraktı.

“Kıbrıs Türklerinin Milli Mücadelesi ve Kayıp Türkler Meselesi” başlıklı konuşmasında Serhat Gençer, Kıbrıs’ın İngilizler tarafından ilhak edilmesi ve sonrasındaki İngiliz yönetiminden bahsedip, Ada’nın Yunanistan’a bağlanmasını arzulayan EOKA terör örgütünün kuruluşu ve Türklerin Ada’dan silinmesi için çabalarından söz ederek konuşmasına başladı. Gençer, 21 Aralık 1963’te başlayan ve Kanlı Noel olarak adlandırılan ve sonraki günlerde Kıbrıs’ın genelinde Türklere yönelik gerçekleştirilen vahşi saldırılardan söz etti. Bu dönemde sayıları birkaç bine ulaşan Kıbrıslı Türkün çeşitli şekillerde kaçırılarak kaybedildiğine dair çeşitli örnekler verdi. Gençer kaçırılan Türklerin neredeyse tamamının öldürüldüğünü ve bunlara ait toplu mezarların sonraki yıllarda ortaya çıktığını ifade etti. Gençer, bir daha böyle katliamların yaşanmaması için bu olayların unutulmaması gerektiğini vurgulayarak konuşmasını sonlandırdı.

Paneldeki ikinci konuşmacı Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Bakan “Cumhuriyetin ilanı ve Cumhuriyet’in Kazanımları”ndan bahsettikten sonra, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Çorum Şubesi Başkanı Gazi Muharrem Gül ile söyleşi şeklinde bir sunum yapacağını dile getirerek konuşmasına başladı. Mustafa Bakan, Cumhuriyetin kazanımları hususunda Milli Mücadele’nin ardından ülkemizde inşa edilen eğitim, kültür, sanayi ve iktisadi alanlarda faaliyet gösteren pek çok kurum ve fabrikanın faaliyetlerinden söz etti. Dr. Mustafa Bakan, söz konusu kurumların Türkiye Cumhuriyeti’ni yücelten ve yükselten iktisadi teşebbüsler olduğunu vurguladı. Mustafa Bakan Türkiye Cumhuriyeti’nin Kıbrıs’taki soydaşlarımızın uğradığı katliamlar ve haksızlıklar karşısında Ada’daki Türklerin korunabilmesinin Cumhuriyet’imizin ülkemiz ve halkımıza kazandırdıkları sayesinde mümkün olabildiğini dile getirdi. Bu bağlamda söz Kıbrıs Gazisi Muharrem Gül’e bırakan Mustafa Bakan, kendisinden Kıbrıs Anılarını anlatmasını rica etti.

Türkiye Muharip Gaziler Derneği Çorum Şubesi Başkanı Muharrem Gül, Kıbrıs’a jandarma Komandosu olarak gittiğini ve Girne’ye paraşüt indirmesi yaptıklarını ifade ederek sözlerine başladı. Kıbrıs’taki Türk Mücahitlerin kendilerine çıkarma sırasında rehberlik ettiğini aktaran Muharrem Gül Ada’daki pek çok Türkün katledilmiş olduğunu acı bir şekilde gözlemlemiş olduklarını dinleyicilerle paylaştı. Muharrem Gül’ün konuşmasının ardından panele katılan gazilerimiz Kıbrıs’a dair çeşitli hatıralarını salonu dolduran dinleyicilerle paylaştı. Etkinli başta öğrencilerimiz olmak üzere bütün katılımcılar tarafından dikkatle dinlendi.

Tarih Bölümü Öğretim Üyesi ve Moderatör Prof. Dr. Mehmet Demiryürek, Türk gençlerine her zaman büyük görevler düştüğünü ve her daim çok çalışmaları gerektiğini dile getirdikten sonra; bütün şehitlerimizi rahmetle anıp, gazilerimize teşekkür ederek paneli sonlandırdı.

Panel sonunda öğrencilerimiz gazilerimiz ile uzun süre sohbet edip hatıra fotoğrafı çektirdiler.HIZLI ERİŞİM