Öğretim Üyemizin TÜBİTAK 1002-A Projesi Kabul Edildi

Fakültemiz Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Faruk Maraşlıoğlu tarafından yürütücülüğü üstlenilen; Hitit Üniversitesi ve Amasya Üniversitesi ortaklığında hazırlanan Çorum Çayı Ekosistemindeki Toksik Siyanobakteri ve Siyanotoksinlerin (mikrosistin-LR) Zamansal ve Mekansal Yayılışı başlıklı proje önerisinin 1002-A Hızlı Destek Modülü kapsamında TÜBİTAK tarafından desteklenmesi uygun bulunmuştur. Bu proje, Çorum Çayı’ndaki siyanobakteriyel çeşitlilik konusundaki eksikliğin giderilmesi, gen bankasına siyanobakteri tür tayininde kullanılan ülkemize ait sekansların sunulması, çevre ve sağlık açısından oldukça önemli olan siyanotoksinlerin moleküler ve analitik yöntemlerle risk değerlendirmesinin yapılabilmesini hedeflemektedir. Çorum Çayı’ndaki toksik risklerin belirlenmesi, hem ekonomik hem de sosyal açıdan önem taşımaktadır. Çünkü bu akarsu, Çorum Çayı üzerinde yer alan çoğu köyler tarafından tarımsal sulama amaçlı kullanılmakta ve bu üretilen tarımsal ürünler Çorum halkı tarafından tüketilmektedir. Bu sebeple akarsuda belirlenecek olan toksik risk neticesinde ilgili paydaşların bilgilendirilmesiyle bu riskin azaltılması ve önlenmesi amaçlanmaktadır.

Öğretim üyemizi tebrik eder, başarılarının devamını dileriz.HIZLI ERİŞİM